KEPALA BIDANG LAYANAN DAN KEPEMUDAAN

Drs. ELIBERSON, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19651111 199203 1 019


KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

YURLUI, S.pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19601105 198601 1 003


KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

SUMARDIANSON
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19640826 198309 1 008